Author Archive

Er dit barn et rodehoved?

Sådan kender du dit rodehoved

Nogle børn har det svært i skolen, fordi de falder ind under det, jeg kalder et rodehoved. Rodehoved skal i denne sammenhæng ikke forstås negativt, men som en adfærd nogle børn har, der er med til at holde dem tilbage og afholde dem fra at få succes i skolen.

Er dit barn et rodehoved? Måske kan du genkende nogle af de karakteristika nedenfor. Listen er ikke ment som en defintion af en bestemt type elev, men en måde at undersøge, hvor et bestemt barns udfordringer ligger, og hvordan man hjælper netop ham eller hende.

Kan du genkende noget af det?

Han har ikke styr på sine bøger, nogle gange er de i tasken nogle gange i skolen
Han har ikke sit penalhus med i skole
Han kan ikke finde de opgaver han arbejdede med i går
Han kan ikke huske hvad timen handlede om i går
Han kan ikke fortælle, hvad de lærer i skolen i øjeblikket
Han har kruseduller og huller i sine bøger
Hans taske flyder med krøllede papirer og opgaver og andet han har fundet.
Han afleverer ikke kvalitets arbejde
Han springer over hvor gærdet er lavest
Han lytter ikke i starten af timen.
Han er sød og kan sagtens indgå i klassens regler.
Læreren roser ham
Han har venner i klassen
Han er god til at finde på lege og har en livlig fantasi
Denne er ofte stille i timerne, og forstyrre ikke, opfører sig godt i klassen og er en god ven. Men han har ikke styr på sine ting, alt roder og er væk. Han kan ikke finde det vi lavede i går, og han kan heller ikke huske det. Papirer bliver væk og bøger bliver væk.

 

Hvorfor er det et problem at være et rodehoved?

Et barn der har rod i sine ting bliver let udfordret i skolen, fordi han ikke kan finde sine ting. Han har brug for struktur sådan at han kan se tilbage i opgaver fra de forgangne timer og huske, hvad det handlede om. Sådan at han let kan finde sine bøger. Når der er rod omkring en elev bruger han enormt meget energi på at få “styr” på det.

Denne elevs største udfordring er altid at være bagefter, ikke kun fagligt men simpelthen fordi han bruger længere tid på at blive klar og finde sine ting. Jeg skrev tidligere om, hvor vigtige de første ti minutter af timen er, hvis du ikke fik læst det så læs med her. Eleven som er et rodehoved bruger tit de første ti minutter på at lede efter sine ting, måske er han endda nødt til at gå rundt i klassen og lede. Det fjerner hans opmærksomhed fra det vigtige læreren siger ,og han kommer til at skulle arbejde endnu hårdere for at forstå hvordan opgaverne skal løses.

Et andet problem denne type elev ofte har er, at deres løse papirer bliver væk. Det er et problem da læreren selvfølgelig forventer at eleverne kan passe på en opgave enten i tasken eller i en mappe. For rodehoved bliver opgaven ofte væk, måske i bunden af tasken, måske under bordet, måske i en forkert mappe måske i skraldespanden. Problemet opstår i næste time når der skal arbejdes videre med opgave for så er den væk og så skal han starte forfra, hvor de andre elever måske er ved at være færdige og videre til næste opgave.

Er du forældre til et rodehoved? Læs mere her på bloggen hvor jeg fortæller, hvordan du kan hjælpe.

Hvis du har spørgsmål om dit barn er du også velkommen til at sende mig en mail lige her,

Derfor skal dit barn især høre efter i starten af timen

Hører dit barn særligt efter i starten af timen?

Det vigtigste tidspunkt er starten af timen og det er her dit barn især skal høre efter. Det er her han eller hun skal være særligt opmærksom. For det er her læreren fortæller, hvad der skal ske, hvilke opgaver der skal laves, hvordan de laves, og hvad det er meningen, eleverne skal lære.

Desværre fortæller min erfaring mig at der er rigtig mange elever, som ikke er særligt opmærksomme i starten af timen. Og det kan være grunden til, de ikke får det ud af timen som de burde eller kunne.

Og det er lige netop det, der er problemet.

Får dit barn det ud af timen som de burde eller kunne?

Ikke at høre efter i staren af timen skaber forvirring for dit barn

Der kan være mange grunde til, at elever ikke er opmærksomme og hører efter i starten af timen. Nogle af dem kan læses her.

 • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til, ikke at se starten på en film – hvis man ikke ser starten på filmen skal man bruge ekstra energi på at finde ud af, hvad den handler om.
 • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til at springe de første sider over i en brugsanvisning fra IKEA – så bliver det rigtig svært at samle skabet.
 • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til, at komme for sent til et møde og ikke høre dagsordenen.

Fælles for ovenstående eksempler er, at man skal bruge ekstra energi på at regne ud, hvad der sker, hvad man skal, hvad meningen er – det er det samme for dit barn i skolen.

Det er vigtigt at høre meningen med timen ellers ved man ikke hvad man arbejder hen imod.

Læreren har altid et mål med timen, noget eleverne skal lære eller øve sig på at blive bedre til. Hvis dit barn er for optaget af noget andet, eller ikke evner at lytte på en besked længe af gangen får han eller hun ikke fat i målet og meningen. Og det bliver svært at arbejde med opgaverne, for hvad arbejder man for?

De første 10 minutter af timen er de vigtigste. Det kan være mange forskellige ting som udfordrer dit barn. Måske manglende opmærksomhed, en modstand mod at knokle med noget som er svært, dårlig selvværd, manglende selvdisciplin, eleven er ikke i stand til at lytte til en besked, eleven har rod i sine ting eller mange andre.

Er dit barn særligt opmærksom i starten af timen?

Ps: og så kan man da sidde og tænke, nåh ja læreren forklarer det vel bare igen. Men det er at ville styre læreren og det kan man ikke. Men du kan styre dit barn og sørge for at han eller hun er særligt opmærksom i starten af timen.

Har dit barn brug for hjælp til at være særligt opmærksom i starten af timen?

Skriv en mail lige her og fortæl mig om dit barn, så vil jeg give gode råd til at komme videre. Du er også velkommen til at sende en sms og jeg vil ringe dig op

 

Maria baldus

God i skolen

Skolestart: Skal dit barn starte i 0. klasse? Her er hvad han skal kunne

Se hvad man skal kunne inden 0. klasse

Overgangen fra børnehave til 0.klasse er stor, kæmpe stor. Dit barn går fra at være en del af en lille børnegruppe, til en del af en klasse med 25 andre elever. At starte i 0.klasse stiller derfor nogle helt nye krav til barnet. Det er nemlig ikke lige så nemt at få voksen hjælp som i børnehaven, og der er heller ikke lige så mange ting man kan få hjælp til.

Jeg holder foredraget “Bliv klar til 0. klasse” for AOF Vestegnen – tilmeld dig her.

Lærerene og pædagogerne i skolen forventer en vis grad af robusthed, selvstændighed og selvhjulpenhed fra dit barn.

Mit bedste råd til dig er derfor at se på listen nedenuden er begynde at øve hjemme allerede inden skolestart.

Du er dit barns bedste lærer

Jeg er af den klare opfattelse at du er dit barns bedste lærer. Det er du fordi det er dig som kender dit barn aller bedst, det er dig som bedst ved, hvad dit barn kan i forvejen, hvad der udløser konflikter og hvad der bedst motiverer.

Jeg har skrevet en bog om dette til dig som er skoleforælder eller kommende skoleforælder. Den hedder “STØT DIT SKOLEBARN – en forældreguide” og kan købes her. I bogen finder du mine bedste lærer råd, komplette forældreguides, lektietricks og viden om hvordan man bedst taler med sine børn om det der sker i skolen. Kort sagt en manual til skolesucces, og det bedste er at den kun koster 149 kr.

KØB BOGEN HER

Nedenfor kan du læse en liste over ting som er gode at kunne inden skolestarten i 0. klasse, listen kan i øvrigt også ses her:

FÆRDIGHEDER
Færdighederne fortæller noget om børns parathed til at begynde i børnehaveklasse. Barnet må gerne kunne:

   • Lege med andre børn.
   • Deltage i fælles aktiviteter.
   • Forstå fælles opgaver og fælles budskaber.
   • Kende og bruge de almindelige sociale hilsener: goddag, farvel og lignende.
   • Hoppe på ét ben, hinke, rulle, kaste og gribe.
   • Have en vis grad af selvstyre: at kunne overskue og planlægge i et vist omfang.
   • Forstå instruktioner i nye lege og ukendte aktiviteter.
   • Være selvhjulpet, for eksempel kunne klare af- og påklædning selv.
   • Knappe knapper, binde snørebånd, bruge lynlås.
   • Klare toiletbesøg selv.
   • Hjælpe med enkle opgaver derhjemme.
   • Tale forståeligt.
   • Gentage simple sætninger.
   • Være med i en samtale om et simpelt indhold.
   • Kende sange og rytmer.
   • Lytte til højtlæsning.
   • Genfortælle dele af en historie, som det har lyttet til.
   • Selv fortælle en lille historie.
   • Vide hvordan man læser i en bog.
   • Kende til basal brug af en computer.
   • Have basalt kendskab til at søge på internettet.
   • Udtrykke sine ideer og behov over for andre.
   • Holde på en blyant med to fingre.
   • Kende de mest almindelige farver.
   • Kende og tegne simple figurer som f.eks. firkant, trekant, cirkel.
   • Tegne et menneske.
   • Skrive deres eget navn.
   • Tælle til 10 og forstå antal op til 10.
   • Klippe med en saks
   • Sidde stille i 20 minutter.

Jeg har også skrevet om emnet i et andet indlæg om overgangen fra børnehave til skole her og her.

Forældrerådgivning

Oplever du at skolestarten har været hård ved dit barn? Måske trives han ikke så godt i indskolingen som du havde håbet? Jeg har stor erfaring med at rådgive forældre i min forældrerådgivining. Her tager vi udgangspunkt i jeres barns situation og det som bekymrer jer. Her på siden kan du læse om de 7 mest almindelige skoleudfordringer, måske kan du genkende dit barn i et af dem.

Jeg holder foredraget “Bliv klar til 0. klasse” for AOF Vestegnen – tilmeld dig her.

Ønsker du en uforpligtende samtale, hvor vi afklarer om forældrerådgivning er noget for dig? Så er du velkommen til at kontakte mig her. 

 

Maria Baldus

God i Skolen

 

Udtalelser

 • Maria Baldus har hjulpet vores søn, og os forældre, til at finde vej gennem lektier, koncentrationsbesvær, skoleskift – og deraf frustrationer hos os alle. Nu er det ikke længere en uoverkommelig opgave at lave lektier, at koncentrere sig og holde motivationen oppe. Hendes råd er konkrete og brugbare, og tager udgangspunkt i barnets (og forældrenes) situation. Hun viser en forståelse og indsigt gennem samtalerne jeg har haft med hende, som er både givende og positiv. Jeg vil til hver en tid anbefale Maria Baldus, som rådgiver for forældre med børn der har det svært i skolen.

  Anonym

 • Det har været en fornøjelse at se, hvordan Maria med sin forståelse for det individuelle barn, har formået at nå ud til alle og møde dem lige præcis der hvor de er og på det niveau de er. Styrke ligger på alle forskellige niveauer og det gør Marias også. Hun er på alle måder en grundig og rummende lærer som er svær ikke at holde af.

  Mor Gentofte

 • Du har været en kæmpe støtte for min søn, du formår virkelig at løfte standarden for læring.

  Mor Hellerup

 • Maria er nærværende og god til kontinuerligt at holde os forældre orienteret om processen i timerne og elevernes fremgang.

  Christina 3. Klasses mor

 • Kære Maria.
  Mange tak for din store støtte. Du har udvist empati samt været lyttende og konstruktiv i forbindelse med vores søn. Det er en svær opgave, at arbejde med en dreng der er skoletræt og som betvivler sin faglige kunnen. Vi føler, at vi har fået nogle meget konkrete redskaber, links til nyttige apps og bøger, samt detaljeret referater. Dette har gjort det håndgribeligt og overkommeligt at få opbygget en plan for hverdagen. En plan hvor både lektielæsning og daglige opgaver har hjulpet os godt på vej. Vi ved, at vi får brug for dig igen, når første fase er blevet til en god rutine.
  Mange tak for nu.

  Hilsen os forældre til en dreng på 8 år

 • Efter 3 samtaler med Maria har jeg fået organiseret min datters tid omkring lektier. Det har givet mig et overblik og den dårlige samvittighed er væk. Skynd dig nu at lav det, så skal du læse osv. var en del af hverdagen og en anelse stressende for os begge. Det er nu blevet til en hyggelig stund uden brok og der er nu tid til at samle op i de emner, hvor det er nødvendigt.

  Irene